กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “การเพาะเห็ด” ระดับชั้นประถมปีที่ ๒

S__13041672

 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “การเพาะเห็ด” ระดับชั้นประถมปีที่ ๒

โดย  นางดวงนภา  สินวิสูตร  และ นางสาวมินตา  เชื้อวงค์  เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

นิเทศการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล ๒

317844

 นิเทศการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นอนุบาล ๒

นางสาวฉัตรลดา  ไวการ  ครูประจำชั้นอนุบาล ๒

นิทศโดย  ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

วันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร

318172

 ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร

วันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

การประชุมร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดทุ่งยายชีและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

S__13131816

 กลุ่มบริหารงานบุคคล  นายปริญญา  ผดุงกิจ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

จัดการประชุมร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

โดยมี  นายโสภณ  เผือกนิสัย  เป็นประธานในการประชุม

วันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๓

13492

 นางสาวสุพัชตา มันทิกะ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์”

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ ๓  วันที่  ๒  มิถุยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ  ห้องวิทยาศาสตร์  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี จัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

14700

 ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

จัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ  ห้องวิทยาศาสตร์  โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี และคณะครูร่วมงานศพบิดา ของเด็กหญิงพรรณี อะโรคา

14623

 ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

และคณะครูร่วมงานศพบิดา ของเด็กหญิงพรรณี อะโรคา

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ณ วัดห้วยกบ

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น