กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ระดมทรัพยากร สร้างอาคารอเนกประสงค์อนุบาล ประจำปี ๒๕๖๒

ผ้าป่าอนุบาล_๑๙๐๒๒๖_0064

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ระดมทรัพยากร สร้างอาคารอเนกประสงค์อนุบาล

ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

20190205_๑๙๐๒๐๘_0017

กลุ่มบริหารงานบุคคล  นายปริญญา  ผดุงกิจ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

ประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

20190205_๑๙๐๒๐๘_0013

กลุ่มอำนวยการ  นางสาวสุพัชตา  มันทิกะ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม

โดย นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

เป็นประธานในการประชุม

วันที่ ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันเด็ก 2562_๑๙๐๑๒๔_0297

นายเอกชัย  พละศักดิ์

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

โดย  ท่านกำนันทวี  สาธุชาติ   เป็นประธาน

วันที่ ๑๑  มกราคม ๒๕๖๒

ณ  ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

นิเทศการเรียนการสอนคุณครูมินตา เชื้อวงค์

S__57196572

นิเทศการเรียนการสอนคุณครูมินตา  เชื้อวงค์

วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓

โดย  นางสาวสุพัชตา  มันทิกะ  เป็นผู้นิเทศ

วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปาร์ตี้ (Christmas Party) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

x'mas 18_๑๙๐๑๒๔_0297

นางสาวภารดี  ชนะชัยรุ่งกมล หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปาร์ตี้ (Christmas Party) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โดย  นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี เป็นประธาน

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ ๙ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย

ตักบาตร ร.9_๑๘๑๒๑๑_0076

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ ๙

วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย

วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ  ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น