ตัวอย่างเอกสารประกอบ ว21/2560

21-2560-1-638

เอกสารประกอบการประเมิน ว21/2560

**** เอกสารทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างในการดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ/เก็บเอกสาร****

ขอขอบพระคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้สร้างและแบ่งปันไฟล์เอกสารต่างๆมา ณ ที่นี้

1. แบบ วฐ.1 วฐ.2 และ วฐ.3 ปรับปรุง 10 ก.ค.61 Download
2. บันทึกข้อความขอประเมิน Download
3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ว21/2560 Download
4.เอกสารแนบเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ว21/2560 Download
5.เอกสารประกอบ ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน Download
6.เอกสารประกอบ ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน Download
7.เอกสารประกอบ ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ Download
8.เอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกาศใช้ ว21/2560 Download

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น