คลังเก็บหมวดหมู่: เว็บบอร์ด

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล  นายปริญญา  ผดุงกิจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันต้อนรับท่านผู้อำนวยการสมภพ ดวงชอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชีและคณะ

คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี และคณะกรรมการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test)

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

กิจกรรมค่ายดนตรีไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กลุ่มสาระศิลปะ  นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ   … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล  นายปริญญา  ผดุงกิจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น

กีฬาอำเภอท่าตะเกียบ ประจำปี ๒๕๖๒

กีฬาอำเภอท่าตะเกียบ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะครูแ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เว็บบอร์ด | ใส่ความเห็น