นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

หน้า

ตักบาตร ร.9_๑๘๑๒๑๑_0076

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ ๙

วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย

วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ  ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

Read the rest of this entry »

ราชสดุดี61ประชุม57_๑๘๑๒๑๑_0049

กลุ่มบริหารวิชาการ  นางสุขจิตต์  พิกุลทอง  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ  ลานอเนกประสงค์โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

Read the rest of this entry »

ประชุมผู้ปกครอง 261_๑๘๑๒๑๑_0019

กลุ่มบริหารงานบุคคล  นายปริญญา  ผดุงกิจ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒

วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ อาคารอเนกประสงค์

Read the rest of this entry »

ลสต้านยา61ทบทวนคำ59_๑๘๑๒๑๑_0093

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่  ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

Read the rest of this entry »

มือปราบน้อย_๑๘๑๐๒๒_0066

กลุ่มบริหารทั่วไป  นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์  หัวหน้าหลุ่มบริหารทั่วไป

จัดกิจกรรมมือปราบน้อยตามรอยลูกน้ำ

วันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

Read the rest of this entry »

ยิ้มสวย ฟันใส_๑๘๐๘๓๐_0184

งานอนามัย  นายปานเทพ  ภักดีอุทธรณ์  หัวหน้างานอนามัย

จัดกิจกรรมยิ้มสวยฟันใส

วันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

Read the rest of this entry »

124457

นิเทศการเรียนการสอนคุณครูสุรีฉาย บุญวงค์

วิชาคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑

โดย  นายเอกชัย  พละศักดิ์  เป็นผู้นิเทศ

วันที่  ๑๖  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Read the rest of this entry »

quest

quest

quest